Masters of Linen

Tilaa uutiskirje

Kirjoita vastaus.

Kirjaudu

My account

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

Tietosuojaseloste

Tämä on Lapuan Kankurit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.04.2018. Viimeisin muutos 24.4.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Lapuan Kankurit Oy, Tervaspuuntie 1, 62100 Lapua

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eveliina Vähäsantanen info@lapuankankurit.fi puhelin: 06 4338 300 

3. Rekisterin nimi

Lapuan Kankurit Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötietoja käytetään

 • verkkokaupan tilausten käsittelyyn
 • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.
 • asiakkaan tunnistamiseen ja yksilöintiin verkkopalvelussa
 • asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallintaan
 • palveluista tiedottamiseen ja viestimiseen
 • suoramarkkinointiin asiakkaan erillisellä suostumuksella

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot

 • nimitiedot (yrityksen/henkilön)
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • www-osoite
 • IP-osoite

Käyttäjätilin tiedot

 • verkkopalvelun käyttäjätunnus sekä kryptattu salasana
 • kirjautumistiedot ja historia
 • käyttäjätilin historia

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • laskutus- ja toimitustiedot (y-tunnus, osoite ym. yhteystiedot)
 • lahjaostoksia ja palkintoja koskevat tiedot: vastaanottajan nimi, postiosoite, toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • verkkokaupan tilaushistoria
 • tiedot markkinoinnin luvista/kielloista
 • uutiskirjeen tilaukset, tilastot ja lähetyshistoria
 • tiedot jotka asiakas on itse antanut verkkosivuston lomakkeiden kautta (mm. tuotearvostelut, tarjouspyynnöt, esitetilaukset, palautteet tai muut pyynnöt)

Tietoja säilytetään toistaiseksi ja ne poistetaan asiakkaan erillisestä, kirjallisesta pyynnöstä 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta Lapuan Kankurit Oy:n tai Lapuan Kankurit Oy:n valtuuttamien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Valtuutettuja kolmansia tahoja ovat: palvelun ylläpitäjät ja kehittäjät, palvelujen analysointityöhön osallistuvat, tilauksia toimittavat ja maksupalveluja tarjoavat yritykset. Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Lain edellyttämissä tapauksissa kuten väärintäkäytösten selvittämisessä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksella ja huolellisesti. Tiedot on suojattu asianmukaisin toimenpitein sekä teknisesti että hallinnollisesti. Henkilötietojen tallentamiseen käytettävän laitteistojen ja ohjelmistojen tietoturvaa valvotaan aktiivisesti ja pidetään yllä säännöllisin ohjelmistopäivityksin. Tiedot ja palvelu suojataan teknisillä toimenpiteillä kuten palomuurilla, salaustekniikoilla ja käyttöoikeuksilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin kirjatut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Hänellä on myös oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä. Edellämainitut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle, pyynnön lähettäjän on todistettava henkilöllisyytensä väärinkäytöksien estämiseksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa esim. tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksessa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, pyynnön lähettäjän on todistettava henkilöllisyytensä väärinkäytöksien estämiseksi.Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Hyvän elämän kutojat
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy