Masters of Linen

Tilaa uutiskirje

Kirjoita vastaus.

Kirjaudu

My account

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

Sivuston käyttöehdot

Voimassa 25.8.2016 alkaen.


Nämä yleiset ehdot (”yleiset ehdot”) koskevat sinua, kun teet kuluttaja-asiakkaana (”sinä”, ”asiakas”) tilauksen Lapuan Kankurit Oy:ltä (”me”, ”Lapuan Kankurit”) ylläpitämämme verkkosivuston tai muiden siihen liittyvien verkkosivujen kautta (”verkkokauppa”). Kehotamme sinua perehtymään näihin yleisiin ehtoihin huolellisesti ennen tilauksen tekemistä verkkokaupassa.

Voidakseen tehdä tilauksen verkkokaupassa asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä on oltava pysyvä toimitusosoite verkkokaupan toimitusalueella. Pysyvinä osoitteina ei pidetä muun muassa postilokero-osoitteita, hotelleja tai muita vastaavia tilapäisiä osoitteita.

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkokaupassa. Hyväksymällä yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan yleisiä ehtoja kokonaisuudessaan ja nimenomaisesti hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön yrityksemme tietosuoja- ja evästesäännön Evästeiden käyttö mukaisesti.

Huomaa, että sinulla saattaa olla näissä yleisissä ehdoissa määritettyjen oikeuksien lisäksi muita sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti.

Sopijapuolesi kaikissa tilauksissa on Lapuan Kankurit Oy, jonka yhteystiedot ovat:

Lapuan Kankurit Oy (y-tunnus 0180556-4)
Osoite: Tervaspuuntie 1, 62100 LAPUA, Finland
Sähköposti: info(at)lapuankankurit.fi
Puhelin: +358 6 433 8300

Tuotteet tilataan verkkokaupasta lisäämällä tuotteet ostoskoriin ja suorittamalla maksu verkkokaupan ”Ostoskori”-sivulla. Tilauskäytäntömme mahdollistaa tilauksen tarkastamisen siinä olevien virheiden varalta ennen tilauksen lähettämistä. Kehotamme sinua tarkastamaan tilauksesi huolellisesti erikseen jokaisella tilausprosessin aikana esitettävällä sivulla. Verkkokaupasta tilaaminen edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen ilmoittamista. Sopimus syntyy, kun Lapuan Kankurit vahvistaa tilauksen sähköpostitse. Verkkokaupassa tai muutoin esitetyssä mainonnassa, esitteissä ja muussa kirjallisessa viestinnässä esitetyt tiedot on tarkoitettu vain tiedotukseen eivätkä ne ole tarjouksia toimittaa mitään tuotteita. Vahvistuksessa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut ja tilatut tuotteet sekä muut sovellettavan lainsäädännön edellyttämät tiedot.

Ilmoitetut hinnat koskevat ainoastaan tässä verkkokaupassa tehtyjä tilauksia. Kaikki kuluttajille näkyvät hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimituskulujen muodostuminen on kuvattu näiden yleisten ehtojen kohdassa ”Toimitustapa ja Toimituskulut”. Tilauskohtaiset toimituskulut näkyvät ostoskorissa. Lapuan Kankurit pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin kuitenkin siten, että mahdolliset hinta- ja toimituskulumuutokset koskevat vain muutosten voimaantulon jälkeen tehtäviä tilauksia.

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Lapuan Kankurit ei vastaa mistään välillisestä tai muusta epäsuorasta vahingosta, ellei se johdu Lapuan Kankureiden tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä. Lapuan Kankureiden virhevastuu rajoittuu pakottavan lainsäädännön mukaiseen virhevastuuseen, eikä Lapuan Kankurit anna mitään tämän ylimeneviä takuita tai vakuutuksia.

Lapuan Kankurit saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole Lapuan Kankureiden hallinnassa. Myös verkkosivustot, jotka eivät ole Lapuan Kankureiden hallinnassa, saattavat tarjota linkkejä verkkokauppaan. Vaikka Lapuan Kankurit pyrkii varmistamaan, että Lapuan Kankurit tarjoaa linkkejä ainoastaan verkkosivustoille, joilla noudatetaan Lapuan Kankureiden tietosuojakäytäntöä vastaavia henkilötieto- ja turvallisuussäännöksiä, Lapuan Kankurit ei ole vastuussa minkään sellaisten tietojen tai henkilötietojen turvallisuudesta tai luottamuksellisuudesta, joita asiakas antaa kolmansien osapuolien verkkosivustoilla. Asiakkaan on noudatettava asianmukaista varovaisuutta ja hänen on syytä lukea kyseisellä verkkosivustolla noudatettavat henkilötietoja koskevat säännökset.

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Lapuan Kankurit ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Lapuan Kankurit ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat esim. yleiset työtaistelut, sotatoimet, tulipalot, salamointi, terrori-iskut, virallisten määräysten muutokset, tekniset ongelmat, viat voima-/tele-/tietokoneyhteyksissä tai muussa viestinnässä sekä alihankkijoiden toimittamien palveluiden viat ja viivästykset, jotka johtuvat edellä mainituista olosuhteista. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Lapuan Kankurit ilmoittaa siitä asiakkaalle sekä tilanteen alkaessa, että päättyessä. Mikäli tilanne on kestänyt yli kahden (2) kuukauden ajan, sekä asiakkaalla että Lapuan Kankureilla on oikeus keskeyttää verkkokaupassa tehty ostotapahtuma välittömin seurauksin.

Lapuan Kankurit varaa oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja koska tahansa. Kaikki näitä yleisiä ehtoja koskevat muutokset julkaistaan verkkokaupassa. Muutokset tulevat voimaan, kun asiakas on hyväksynyt yleiset ehdot (uuden ostoksen yhteydessä tai verkkokauppaa selatessaan) ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun Lapuan Kankurit on julkaissut muutokset. Lapuan Kankurit suosittelee, että asiakas käy verkkokaupassa säännöllisesti saadakseen tietoa yleisiä ehtoja koskevista muutoksista.

Mikäli jokin toimivaltainen tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus katsoo jonkin tämän sopimuksen kohdan olevan pätemätön tai toimeenpanokelvoton, kyseinen kohta muilta osiltaan sekä kaikki muut kohdat jäävät voimaan ja täytäntöönpanokelpoisiksi suurimmassa sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Kaikki pätemättömiksi tai toimeenpanokelvottomiksi todetut kohdat korvataan vastaavilla pätevillä ja toimeenpanokelpoisilla ehdoilla.

Kaikki näistä yleisistä ehdoista tai verkkokaupasta ja siellä tapahtuvista ostoksista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti sopimalla Lapuan Kankureiden asiakaspalvelun kanssa käydyin keskusteluin ja lopullisesti oikeuspaikkaa koskevien pakottavien lain säädösten mukaisesti määritettävässä tuomioistuimessa. Erimielisyystilanteissa Lapuan Kankurit pyrkii noudattamaan Suomen kansallisen kuluttajavalituslautakunnan tai muiden Euroopan maiden vastaavien viranomaisten päätöksiä.

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan pakottavasta lainsäädännöstä johtuvan maan lainsäädäntöä. Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sovelletaan näihin yleisiin ehtoihin Suomen lakia ja näistä yleisistä ehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Suomen tuomioistuimissa.

Evästeiden käyttö
Lapuan Kankurit sivusto www.lapuankankurit.fi käyttää evästeitä. Tutustu evästekäytäntöömme.

 

AINEETTOMAT OIKEUDET

Kaikki aineettomat oikeudet (“IP”) mukaan lukien muun muassa patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, keksinnöt, tekijänoikeudet, oikeudet valokuviin, domain-nimet, tavaramerkit, toiminimet, brändit ja kaikki muut teollisoikeudet ja aineettomat oikeudet, riippumatta siitä tunnustetaanko niitä nimenomaisesti soveltuvan lain mukaan ja riippumatta sitä ovatko ne rekisteröitävissä, sekä kaikki niiden sovellukset koskien tuotteita tai tuotteisiin liittyen kuuluvat Toimittajalle. Aineettomia oikeuksia ei siirretä tai luovuteta.

 

Hyvän elämän kutojat
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy